CA IMMO SASKI CRESCENT Sp. z o.o.

00-121 Warszawa, ul. Sienna 39
Tel.: +48 22 540 65 40
E-Mail: office@caimmo.com

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000392991 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
VAT EU PL 5272672911
Kapitał zakładowy 140 921 250,00 ZŁ

CA Immo Saski Crescent Sp. z o.o. należy do grupy spółek, którego dominującą spółką jest CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft.
Oświadczenie o ochronie danych CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft stosuje się odpowiednio.